Headerbild

Nybro Ridklubbs historia

Nybro Ridklubb bildades sommaren 1958.

En av initiativtagarna till att bilda klubben var Karl-Erik Joelsson och han kom även att vara klubbens ordförande i många år.

På Karl-Erik Joelssons gård i Persmåla bedrevs ridskoleverksamhet, ridlägerverksamhet och viss tävlingsverksamhet - mest klubbtävlingar, men även större tävlingar, såsom t ex distriktsmästerskap. Många minns nog ridningen i den lilla ladan på gården - ser man ladan idag så undrar man hur man fick plats över huvud taget.

Efter några års verksamhet blev NRK anslutna till Ridfrämjandet och Svenska Ridsportens Centralförbund.

Verksamheten i Persmåla gjorde att intresset för fritidshästar ökade och eftersom antalet hästar ökade så växte ett antal privatstall upp runt Nybro, t ex Flyebo och Pukeberg.

En stor del av klubbens verksamhet hamnade så småningom i Pukeberg, medan ridskoleverksamheten fanns kvar i Permåla. I Pukeberg hölls träningar för privatryttarna och man arrangerade en del tävlingar. Senare arrangerades tävlingar även i Flyebo.

I början av 1970-talet tog klubben över arrende på Rismåla gård och inredde stall i de gamla ladugårdslängorna. Våren 1974 startade ridskoleverksamhet här i Håkan Astermarks regi och all ridning hölls utomhus.

Den 11 juli 1975 är ett ödesdigert datum i klubbens historia.
Ett åsknedslag i en av stallbyggnaderna satte denna i brand. Branden spred sig även till den andra byggnaden och båda stallen totalförstördes.
En häst befann sig i stallet då det började brinna, men den räddades av Martin Jonsson, som vid den tiden bodde i mangårdsbyggnaden. Alla andra hästar var ute på sommarbete.

Tack vare välvilliga insatser från kommunen kunde en ny ridanläggning byggas upp. Den nya anläggningen, som stod färdig hösten 1976, är i stort sett identisk med den anläggning vi har idag (ett ridhus har tillkommit, samt gäststallarna).

I samband med att den nya ridanläggningen stod färdig anställdes Eva-Karin Oscarsson och med sig i bagaget hade hon Pia Skanhed. Nu startade en omfattande ridskoleverksamhet.

1980 lyckades klubbens medlemmar med konststycket att sälja flest Ridborgarmärken i landet och första pris i den tävlingen var en ny hinderpark.

De numera årligen återkommande och mycket populära seriehoppningarna arrangerades för första gången 1982.

När Eva-Karin lämnade klubben 1984 tog Pia Skanhed och Ingrid Erikson gemensamt över ridskolechefsposten. Båda två hade då jobbat som stallskötare och instruktörer under Eva-Karin i flera år.
Hösten 1985- våren 1987 tjänstgjorde Anette Tukk som ridskolechef och när hon slutade delade Pia och Ingrid åter på chefsposten, fram till 1987 då det blev Pia ensam som fick axla den tunga manteln.

Under 1987 bygdes ett till ridhus upp och det invigdes den 4 oktober, med pompa och ståt, av Anders Gernandt och kommunfullmäktiges ordförande Börje Hermansson.

1990 bestämde sig Pia för att dra sig tillbaka från jobbet på ridskolan. Det blev då Ingrids tur att dra det tunga lasset som chef och den posten hade hon kvar till sommaren 1999, då en omstrukturering av klubbens verksamhet gjordes. Ingrid är kvar som ridinstruktör och en administrativ chef - Eva-Lena Elmgren - anställdes.

Utöver ridskolecheferna har det funnits ett stort antal anställda i klubben genom åren, med allt från heltidsanställning och timanställning till vikarier. Alla kan inte nämnas, men här följer en förteckning över de heltidsanställda instruktörer som arbetat hos oss. Angiven tidsperiod är ungefärlig.

Håkan Astermark (1974-1976), Anneli Duveborn (1974-1975), Tomas Jonsson (1975-1976), Eva-Karin Oscarsson (1976-1984), Pia Skanhed (1976-1990 + periodvis efter det), Ann Stigberg (1976-1977), Helen Benzler (1977-1980), Daniel Eklund (1980), Lena Hegeland (1980), Ingrid Erikson (1981-fortfarande kvar), Anette Svensson (1982-1983), Ulrika Andersson (1983-1985), Anette Tukk (1985-1986), Viktoria Pettersson (1987-1996), Moniqa Svensson (1988), Anette Wallsten (1991-1992), Malin Westergren (1994-1999), Pia Tedhamn (1996-1997), Linda Sonesson (1997-1999).

Ridanläggningen i Rismåla kompletterades med gäststallar 1993 (13 platser) och 1998 (20 platser).
Tävlingsbanan har byggts ut för att fungera även för de högsta klasserna.
Anläggningen förändras lite hela tiden och man strävar mot målet - drömanläggningen.

Klubben har haft ett stort antal framgångsrika tävlingsryttare genom åren. Alla kan inte nämnas men här kommer några exempel på ryttare som tävlade för NRK när nämnda bedrifter utfördes.

  • Anders Jonsson - medlem i juniorlandslaget i hoppning
  • Peter Ljung - Svensk Mästare i hoppning på ponny
  • Eva-Karin Oscarsson-Munck - Svensk Mästare i dressyr, mm
  • Thomas Nilsén - tvåfaldig Svensk Mästare i fälttävlan, mm
  • Sofia Gustafsson - Nordisk Juniormästare i dressyr, mm
  • Johan Nilsén - Europamästare i hoppning på ponny, mm
  • Linda Algotsson - Europamästare i fälttävlan för juniorer, mm

I klubben finns i dag ett antal lovande ekipage, men tyvärr ingen på allra högsta elitnivå - ännu...

sammanställt av Anna Ohlsson 1993, i samband med klubbens 35-årsjubileum. Händelser efter denna tidpunkt har lagts till av samma skribent 2000.