Headerbild

Styrelsen

Nybro Ridklubbs styrelse väljs av årsmötet i februari. Ledamöter och suppleanter väljs på 1 eller 2 år. Ordförande väljs på ett år.

 

Styrelse för 2020

Ordförande Karin Törnblad 
Vice ordförande Lisa P Sandgren
Sekreterare Alexandra Gedda
Kassör Pia Häll
Ledamot Karin Åberg
Ledamot Sara Löfhede
Ledamot Jörgen Carlberg 
Ledamot Ana de Oliveira 
Ledamot Bus  Klara Olin
Suppleant Liz Hasselqvist 
Suppleant

Oliver Nilsson 

Adjungerad  Ingrid Erikson
   
   

 

Valberedning 2020

Ordförande                             Ulf Sigfridsson
Suppleant Malin Borgryd 
Suppleant Erika Larsen Bohl