Headerbild

Styrelsen

Nybro Ridklubbs styrelse väljs av årsmötet i februari. Ledamöter väljs på 2 år och suppleanter väljs på 1. Ordförande väljs på ett år.

 

Styrelse för 2023

Ordförande

Veronica Axeborg

Vice ordförande

Ana de Oliveira

Sekreterare

Lisa P Sandgren

Kassör

Pia Häll

Ledamot

Karin Åberg

Ledamot

Marina Nilsson

Ledamot

Jörgen Carlberg 

Ledamot

Jeanette Jägarklou 

Ledamot Bus 

Ebba Norberg Noord

Suppleant

Erika Larsén Bohl 

Suppleant

Stefanie Stjärnborg Faltin

Adjungerad 

Ingrid Erikson

 

 

 

 

 

Valberedning 2023

Ordförande                            

Erica Nilsson

Suppleant

Natalie Holm

Suppleant

Erika Larsen Bohl